BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"nauczyciel akademicki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nauczyciel akademicki" po polsku

nauczyciel akademicki

rzeczownik
 1. professor **** , także: Prof. * , także: prof informal *
  • nauczyciel akademicki (w USA) American English [COUNTABLE]
   Professors work at college. (Nauczyciele akademiccy pracują na uniwersytecie.)
   Mr Collins is a respected professor from Harvard. (Pan Collins jest szanowanym nauczycielem akademickim z Harvardu.)
 2. don ***
  • nauczyciel akademicki (zwłaszcza w Oxfordzie i Cambridge) British English [COUNTABLE]
   Did you ever have a privilege of meeting a don? (Czy miałeś kiedyś przywilej poznania nauczyciela akademickiego?)
   All of the dons at Oxford are helpful and kind. (Wszyscy nauczyciele akademiccy na Oxfordzie są pomocni i życzliwi.)
 3. academic ***
  • nauczyciel akademicki (na uczelni) [COUNTABLE]
   The meeting is organised for both academics and students. (Spotkanie jest zorganizowane zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i studentów.)
   Both of my parents are academics. (Obydwoje moi rodzice są nauczycielami akademickimi.)
 4. reader ****
  • wykładowca, nauczyciel akademicki British English [COUNTABLE]
   He was one of the readers at my university. (On był jednym z wykładowców na moim uniwersytecie.)
   He is the reader who is always late. (On jest wykładowcą, który jest zawsze spóźniony.)
 5. college fellow   British English

"nauczyciel akademicki" — Słownik kolokacji angielskich

university teacher kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nauczyciel akademicki
 1. university rzeczownik + teacher rzeczownik
  Silna kolokacja

  I am a former university teacher in a field other than education.

powered by  eTutor logo