"reader" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "reader" po angielsku — Słownik polsko-angielski

reader ****

rzeczownik
 1. czytelnik (książek, magazynów) [COUNTABLE]
  Readers loved her new book. (Czytelnikom bardzo spodobała się jej nowa książka.)
  This book has a lot of action and keeps readers in suspense. (Książka zawiera dużo akcji i trzyma czytelników w napięciu.)
  My daughter is a keen reader. (Moja córka jest zapaloną czytelniczką.)
 2. prosta książka (dla osób uczących się języka), czytanka (dla dzieci) [COUNTABLE]
  My child likes readers about animals. (Moje dziecko lubi czytanki o zwierzętach.)
  I bought a reader for my friend from Russia. (Kupiłem prostą książkę dla mojego przyjaciela z Rosji.)
 3. czytnik (np. danych, kart) [COUNTABLE]
  My card reader is broken, I can only use pendrives. (Mój czytnik kart jest zepsuty, mogę używać tylko pendrive'ów.)
  Touch the card to the reader. (Przytknij kartę do czytnika.)
 4. wykładowca, nauczyciel akademicki British English [COUNTABLE]
  He was one of the readers at my university. (On był jednym z wykładowców na moim uniwersytecie.)
  He is the reader who is always late. (On jest wykładowcą, który jest zawsze spóźniony.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.