"ask readers" — Słownik kolokacji angielskich

ask readers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapytaj czytelników
  1. ask czasownik + reader rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Another would be to ask readers what they want to know more about.

    Podobne kolokacje: