"tell readers" — Słownik kolokacji angielskich

tell readers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz czytelnikom
  1. tell czasownik + reader rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And he went out of his way to tell readers as much.

    Podobne kolokacje: