"academic program" — Słownik kolokacji angielskich

academic program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowy program
  1. academic przymiotnik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In addition, students and teachers have the opportunity to work together outside the normal academic program.

powered by  eTutor logo