"naukowiec" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naukowiec" po polsku

naukowiec

obrazek do "scientist" po polsku
rzeczownik
 1. scientist ****   [policzalny]
  Scientists do not know why this happens. (Naukowcy nie wiedzą, dlaczego się to dzieje.)
  It is something that scientists should investigate. (To jest coś, co powinni zbadać naukowcy.)
  She knew enough as a scientist to guess at what might be in the syringe. (Ona wiedziała wystarczająco dużo jako naukowiec, aby odgadnąć, co mogło być w strzykawce.)
 2. researcher ****
  • badacz, naukowiec, pracownik naukowy [policzalny]
   Our best researcher is working on this project. (Nasz najlepszy naukowiec pracuje nad tym projektem.)
   She's an experienced medical researcher. (Ona jest doświadczonym badaczem medycznym.)
   The researcher made a mistake in estimating the age of the stone. (Badacz popełnił błąd przy oszacowywaniu wieku głazu.)
 3. academic ***
  • naukowiec, uczony [policzalny]
   My dad, who teaches at the University of Oxford, is a great academic. (Mój tata, który wykłada na uniwersytecie oksfordzkim, jest wielkim uczonym.)
   Some academics don't agree with your hypothesis. (Niektórzy naukowcy nie zgadzają się z twoją hipotezą.)
 4. rocket scientist
  • naukowiec, geniusz (często ironicznie) potocznie
   You're no rocket scientist, you know. (Żaden z ciebie geniusz, wiesz.)
   He is a true rocket scientist, he's extremely intelligent. (On jest prawdziwym geniuszem, jest wybitnie inteligentny.)
 5. boffin
  • naukowiec (zajmujący się jakimś rodzajem badań)  BrE potocznie
 1. man of science

Powiązane zwroty — "naukowiec"

rzeczownik
nauka = teaching +6 znaczeń
genetyk (naukowiec zajmujący się genetyką) = geneticist
anatom (naukowiec zajmujący się anatomią) = anatomist
prymatolog (naukowiec zajmujacy sie badaniem ssakow naczelnych) = primatologist
idiom

"naukowiec" — Słownik kolokacji angielskich

rocket scientist kolokacja
 1. rocket rzeczownik + scientist rzeczownik = naukowiec, geniusz (często ironicznie)
  Bardzo silna kolokacja

  You didn't have to be a rocket scientist to figure those things out.

man of science kolokacja
 1. science rzeczownik + man rzeczownik = człowiek nauki, naukowiec, badacz
  Zwykła kolokacja

  Although it is too cold to swim in the early morning+ +You are a man of science?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo