"pracownik naukowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pracownik naukowy" po polsku

pracownik naukowy [policzalny]

rzeczownik
 1. researcher ****
  • badacz, pracownik naukowy [policzalny]
   He's a researcher in the area of biotechnology. (On jest badaczem w dziedzinie biotechnologii.)
   I am a researcher at one of the best universities. (Jestem pracownikiem naukowym jednej z najlepszych uczelni.)
  • badacz, naukowiec, pracownik naukowy [policzalny]
   Our best researcher is working on this project. (Nasz najlepszy naukowiec pracuje nad tym projektem.)
   She's an experienced medical researcher. (Ona jest doświadczonym badaczem medycznym.)
   The researcher made a mistake in estimating the age of the stone. (Badacz popełnił błąd przy oszacowywaniu wieku głazu.)
 2. fellow , ***
  • członek (np. rady uniwersyteckiej), pracownik naukowy  BrE [policzalny]
   He had been a fellow at the college since 1948. (Był członkiem rady uniwersyteckiej od 1948.)

powered by  eTutor logo