"członek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "członek" po polsku

członek

obrazek do "member" po polsku
rzeczownik
 1. member *****
  • członek, członkini (grupy, organizacji) [policzalny]
   He has been a member of their organization for over ten years. (On jest członkiem ich organizacji od ponad dziesięciu lat.)
   I'm a member of a labour union. (Jestem członkiem związku zawodowego.)
  • penis, członek potocznie [policzalny]
   His member was swollen and sore, so a surgery was necessary. (Jego penis był opuchnięty i bolesny, więc konieczna była operacja.)
   Stop sending me pictures of your member. (Przestań wysyłać mi zdjęcia swojego penisa.)
 2. penis * , także: phallus , także: peen potocznie , także: peeder slang
  • penis, fallus, członek
   I found a rock that looks like a penis with one ball. (Znalazłam kamień, który wygląda jak penis z jednym jądrem.)
 3. fellow , ***
  • członek (np. rady uniwersyteckiej), pracownik naukowy  BrE [policzalny]
   He had been a fellow at the college since 1948. (Był członkiem rady uniwersyteckiej od 1948.)
 4. adherent , także: adherer
  • członek (osoba należąca do jakieś organizacji, partii politycznej)
 5. weenie
  • penis, członek, kutas
   He has a small weenie. (On ma małego kutasa.)
   She saw his weenie! (Ona widziała jego penisa!)
 6. rig *
 7. old chap , old fellow

Powiązane zwroty — "członek"

rzeczownik
senator (członek senatu) = senator , Sen. (skrót)
brat (członek grupy religijnej, zwykle mnich) = brother
posłanka (członek parlamentu) = deputy
nowy członek = newcomer +2 znaczenia
członkostwo = membership +2 znaczenia
par (członek Izby Lordów) = peer
marianin (członek zakonu mariańskiego) = Marist
Wandal (członek plemienia Wandali) = Vandal
człon = limb +2 znaczenia
augustianin (członek zakonu) = Augustine
purytanin (członek grupy religijnej) = Puritan
metodysta (członek Kościoła Metodystów) = Methodist
neofita (nowy członek grupy religijnej) = neophyte
przymiotnik
Zielony (członek partii Zielonych) = Green
inne

powered by  eTutor logo