"government scientist" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowiec rządowy
  1. government rzeczownik + scientist rzeczownik
    Silna kolokacja

    Government scientists hope similar arrangements can be worked out for other problem areas.

powered by  eTutor logo