Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"man of science" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "man of science" po angielsku

"man of science" — Słownik kolokacji angielskich

man of science kolokacja
  1. science rzeczownik + man rzeczownik = człowiek nauki, naukowiec, badacz
    Zwykła kolokacja

    Although it is too cold to swim in the early morning+ +You are a man of science?

    Podobne kolokacje: