ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"jałowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jałowy" po polsku

jałowy

przymiotnik
 1. academic ***
  • teoretyczny, jałowy (np. o dyskusji)
   Our academic conversation is pointless. (Nasza teoretyczna rozmowa jest bezsensowna.)
   This issue that you brought up is academic. (Ta kwestia, którą poruszyłeś, jest teoretyczna.)
 2. barren
 3. pointless
 4. blank **
  • jałowy, nieurodzajny
   You can't grow vegetables on this blank soil. (Na tej jałowej glebie nie da się hodować warzyw.)
 5. sterile  
 6. arid
 7. idle *
 8. fruitless , infructuous literary
 9. waste ***
  • jałowy, stojący ugorem (o ziemi)
   You can't grow vegetables on this waste land. (Nie możesz hodować warzyw na tej jałowej ziemi.)
   She owns a waste field. (Ona posiada jałowe pole.)
 10. aseptic
 11. idling  
 12. unfruitful
 13. germ-free
 14. hardscrabble American English
 15. languishing
 16. branchless  
 17. jejune

powered by  eTutor logo