"sprytny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprytny" po polsku

sprytny

przymiotnik
 1. clever British English ** , smart American English ***
  • bystry, sprytny, mądry
   "We are dealing with a clever man, Watson," said Sherlock Holmes. ("Mamy do czynienia ze sprytnym człowiekiem, Watsonie," powiedział Sherlock Holmes.)
   She's too smart to fall for that one. (Jest zbyt mądra, aby dać się na to nabrać.)
   Okay, if you're so smart, you explain it. (Dobrze, jeśli jesteś taki mądry, wytłumacz to.)
   My son is very smart, I'm proud of him. (Mój syn jest bardzo mądry, jestem z niego dumny.)
   John is a smart child. (John jest bystrym dzieckiem.)
   link synonim: witty
   zobacz także: intelligent
 2. smart ***
  • sprytny, cwaniacki
   It is a smart way of making money. (To sprytny sposób na zarabianie pieniędzy.)
   You always have smart ideas. (Zawsze masz sprytne pomysły.)
 3. skilful British English , skillful American English
  • sprytny, zręczny, wprawny (o osobie)
   My friend is a very skillful carpenter. (Mój kumpel jest bardzo wprawnym stolarzem.)
   Jack is a skillful tennis player. (Jack jest zręcznym tenisistą.)
   In a few years, you'll become skillful at cooking. (Za kilka lat staniesz się wprawny w gotowaniu.)
 4. cute **
  • sprytny, cwany American English
   You're very cute, but you won't fool me. (Jesteś bardzo sprytny, ale mnie nie oszukasz.)
 5. clever **
 6. shrewd
 7. cunning
  • zręczny, sprytny
   A cunning worker is a real asset. (Zręczny pracownik to prawdziwy nabytek.)
 8. nifty informal
 9. canny , także: cannily
 10. neat **
  • sprytny, pomysłowy formal
   That was a really neat trick. (To był naprawdę sprytny kawał.)
 11. adroit
 12. fly ****
 13. cannie
 14. habile
 15. clever-clever
 16. enginous

Powiązane zwroty — "sprytny"

przymiotnik
szatański (sprytny i okrutny) = fiendish
przysłówek
sprytnie = cleverly +11 znaczeń
rzeczownik

powered by  eTutor logo