BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zręczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zręczny" po polsku

zręczny

przymiotnik
 1. able *****
  • zdolny, zręczny
   He is able enough to pass this obstacle course. (On jest wystarczająco zręczny, żeby przedostać się przez ten tor przeszkód.)
   Your son is so able! He wrote a beautiful poem. (Twój syn jest taki zdolny! Napisał piękny wiersz.)
   link synonim: talented
   przeciwieństwo: incompetent
 2. skilled **
 3. skilful BrE , skillful AmE
  • sprytny, zręczny, wprawny (o osobie)
   My friend is a very skillful carpenter. (Mój kumpel jest bardzo wprawnym stolarzem.)
   Jack is a skillful tennis player. (Jack jest zręcznym tenisistą.)
   In a few years, you'll become skillful at cooking. (Za kilka lat staniesz się wprawny w gotowaniu.)
   link synonim: handy
 4. handy *
 5. slick *
  • zręczny, gładki (o wykonaniu, działaniu)
   The actor's slick transition from fury to total tranquility was impressive. (Zręczne przejście tego aktora od wściekłości do totalnego spokoju było imponujące.)
   link synonim: skilful
 6. agile
 7. cunning
  • zręczny, sprytny
   A cunning worker is a real asset. (Zręczny pracownik to prawdziwy nabytek.)
 8. artful
 9. crafty
 10. nifty potocznie  
 11. facile   oficjalnie
 12. adroit
 13. expeditious  
 14. dexterous , dextrous
  • sprawny, zręczny
   He's a very dexterous surgeon. (On jest bardzo zręcznym chirurgiem.)
   link synonim: agile
 15. habile
 16. yar
 1. good with one's hands  

Powiązane zwroty — "zręczny"

rzeczownik
zręczność = art +18 znaczeń
przysłówek
przymiotnik
Zobacz także: prawnik filadelfijski

powered by  eTutor logo