Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"sprawny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprawny" po polsku

sprawny

przymiotnik
 1. capable ***
  • kompetentny, sprawny
   He is capable, so we hired him. (On jest kompetentny, więc go zatrudniliśmy.)
   Is there a capable person here I can talk to? (Czy jest tutaj jakaś kompetentna osoba, z którą mogę porozmawiać?)
 2. functional **
  • sprawny, działający (o urządzeniu)
   Make sure your car is fully functional before driving it. (Upewnij się, że twój samochód jest w pełni sprawny, zanim będziesz nim jeździł.)
 3. efficient **
  • sprawny, skuteczny, efektywny, racjonalny (np. metoda)
   I think this method of production is efficient. (Myślę, że ta metoda produkcji jest efektywna.)
   I expect the efficient use of resources, both financial and human. (Oczekuję sprawnego wykorzystywania zasobów, zarówno finansowych, jak i ludzkich.)
  • wydajny, sprawny
   performing a particular duty or task as quickly as possible without compromising the quality of work
   Back in my days, cars weren't so efficient. (W moich czasach samochody nie były tak wydajne.)
   This coffee machine is quite efficient. (Ten automat do kawy jest dość wydajny.)
 4. agile
 5. operable
 6. dexterous , dextrous
  • sprawny, zręczny
   He's a very dexterous surgeon. (On jest bardzo zręcznym chirurgiem.)
   link synonim: agile
 7. roadworthy
  • nadający się do jazdy, sprawny
   Many of these vehicles are unsafe and not roadworthy. (Wiele z tych samochodów nie jest bezpiecznych i zdatnych do jazdy.)
 8. yare  
 9. abled
 10. airworthy
 11. yar
 1. in fine fettle , in good fettle