TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"skuteczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skuteczny" po polsku

skuteczny

obrazek do "successful" po polsku
przymiotnik
 1. effective , ****
  • skuteczny, efektywny
   producing a successful result
   It wasn't the most effective way to solve this problem. (To nie był najbardziej skuteczny sposób, żeby rozwiązać ten problem.)
   It's a highly effective method. (To jest wysoce skuteczna metoda.)
   What an easy and effective strategy! (Jaka łatwa i skuteczna strategia!)
 2. successful ****
  • skuteczny, efektywny
   The campaign was very successful. (Kampania była bardzo skuteczna.)
 3. efficient **
  • sprawny, skuteczny, efektywny, racjonalny (np. metoda)
   I think this method of production is efficient. (Myślę, że ta metoda produkcji jest efektywna.)
   I expect the efficient use of resources, both financial and human. (Oczekuję sprawnego wykorzystywania zasobów, zarówno finansowych, jak i ludzkich.)
 4. potent *
 5. telling
 6. clever **
 7. efficacious
 8. effectual  
 9. effectful