skuteczny, efektywny

successful

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The campaign was very successful. = Kampania była bardzo skuteczna.