Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"efektywny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "efektywny" po polsku

efektywny

obrazek do "successful" po polsku
przymiotnik
 1. effective , ****
  • skuteczny, efektywny
   producing a successful result
   It wasn't the most effective way to solve this problem. (To nie był najbardziej skuteczny sposób, żeby rozwiązać ten problem.)
   It's a highly effective method. (To jest wysoce skuteczna metoda.)
   What an easy and effective strategy! (Jaka łatwa i skuteczna strategia!)
 2. successful ****
  • skuteczny, efektywny
   The campaign was very successful. (Kampania była bardzo skuteczna.)
 3. efficient **
  • sprawny, skuteczny, efektywny, racjonalny (np. metoda)
   I think this method of production is efficient. (Myślę, że ta metoda produkcji jest efektywna.)
   I expect the efficient use of resources, both financial and human. (Oczekuję sprawnego wykorzystywania zasobów, zarówno finansowych, jak i ludzkich.)
 4. productive **  
  He got a rise because he is a very productive worker. (On otrzymał podwyżkę, ponieważ jest bardzo efektywnym pracownikiem.)
 5. efficacious
przysłówek
 1. powerfully