PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"efektywność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "efektywność" po polsku

efektywność

rzeczownik
 1. effectiveness ** , także: effectivity
  • efektywność, skuteczność [UNCOUNTABLE]
   These plans focus on issues such as cost and effectiveness. (Te plany skupią się na problemach takich jak koszta i skuteczność.)
   This new method will increase the effectiveness of teaching. (Ta nowa metoda podniesie skuteczność nauczania.)
 2. productivity **
  • wydajność, efektywność, produktywność, zdolność produkcyjna [UNCOUNTABLE]
   The euro cannot provide the answer to the different levels of productivity in the individual economies. (Euro nie może być odpowiedzią na różne poziomy wydajności w poszczególnych gospodarkach.)
   At what time do you have the highest productivity at work? (O jakiej godzinie masz największą wydajność w pracy?)
 3. efficacy * , także: efficacity
  • skuteczność, efektywność [UNCOUNTABLE]
   I have no idea what the efficacy of these cures is. (Nie mam pojęcia, na ile skuteczne są te środki.)
   There is always criticism of the efficacy of development aid. (Skuteczność pomocy rozwojowej jest zawsze przedmiotem krytyki.)
 4. efficiency **
  • efektywność, skuteczność [UNCOUNTABLE]
   Another way to look at the project is in efficiency terms. (Innym sposobem spojrzenia na projekt było przyjrzenie się jego skuteczności.)
 5. economic efficiency  
 6. efficaciousness
 7. penpoint

Powiązane zwroty — "efektywność"

przymiotnik
efektywny = effective +4 znaczenia
przysłówek
czasownik
inne
rzeczownik

"efektywność" — Słownik kolokacji angielskich

 1. economic przymiotnik + efficiency rzeczownik = efektywność
  Silna kolokacja

  But much greater economic efficiency is not the only gain.

powered by  eTutor logo