"mieć skutek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć skutek" po polsku — Słownik angielsko-polski

mieć skutek

czasownik
 1. do *****
 2. operate ***
  • wpływać, mieć skutek (np. prawo, zasady) [INTRANSITIVE]
   The new law will start operating in 5 months. (Nowe prawo wpłynie za 5 miesięcy.)
 1. have an effect
rzeczownik
 1. effect *****
 2. fallout
  • rezultat, skutek
   We're still dealing with the fallout of his resignation from the office. (Nadal radzimy sobie ze skutkami jego rezygnacji z urzędu.)
 3. resonance *
 4. progeny

Powiązane zwroty — "mieć skutek"

przymiotnik
skuteczny = effective +7 znaczeń
przysłówek
skutecznie = effectively +6 znaczeń
rzeczownik
skuteczność = effectiveness , także: effectivity +8 znaczeń
czasownik
skutkować = yield +2 znaczenia