TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"skuteczność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skuteczność" po polsku

skuteczność

rzeczownik
 1. effectiveness ** , także: effectivity
  • efektywność, skuteczność [niepoliczalny]
   These plans focus on issues such as cost and effectiveness. (Te plany skupią się na problemach takich jak koszta i skuteczność.)
   This new method will increase the effectiveness of teaching. (Ta nowa metoda podniesie skuteczność nauczania.)
 2. efficacy * , także: efficacity
  • skuteczność, efektywność [niepoliczalny]
   I have no idea what the efficacy of these cures is. (Nie mam pojęcia, na ile skuteczne są te środki.)
   There is always criticism of the efficacy of development aid. (Skuteczność pomocy rozwojowej jest zawsze przedmiotem krytyki.)
 3. efficiency **
  • efektywność, skuteczność [niepoliczalny]
   Another way to look at the project is in efficiency terms. (Innym sposobem spojrzenia na projekt było przyjrzenie się jego skuteczności.)
 4. success rate
 5. fruitfulness  
 6. efficaciousness
 7. effectuality   oficjalnie
 8. effectualness , effectuality   oficjalnie
 9. feck ScoE  

Powiązane zwroty — "skuteczność"

rzeczownik
przymiotnik
skuteczny = effective +8 znaczeń
przysłówek
skutecznie = effectively +6 znaczeń
czasownik
skutkować = yield +2 znaczenia
mieć skutek = do +1 znaczenie
inne
phrasal verb

"skuteczność" — Słownik kolokacji angielskich

success rate kolokacja
 1. success rzeczownik + rate rzeczownik = skuteczność, stopień skuteczności
  Bardzo silna kolokacja

  The success rate is about 75% over six weeks or so.