KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"inteligentny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "inteligentny" po polsku

inteligentny

przymiotnik
 1. intelligent **  
  It is pure pleasure to talk with such an intelligent man. (To czysta przyjemność móc porozmawiać z tak inteligentnym mężczyzną.)
  "My husband doesn't have to be handsome, only extremely intelligent", said the girl. ("Mój mąż nie musi być przystojny, tylko wyjątkowo inteligentny", powiedziała dziewczyna.)
  przeciwieństwo: stupid
  zobacz także: bright
 2. bright ***
  • rozgarnięty, bystry, inteligentny
   Bright children can learn to read even at the age of 3. (Bystre dzieci mogą nauczyć się czytać nawet w wieku 3 lat.)
   My son is only five but he's very bright. (Mój syn ma tylko pięć lat, ale jest bardzo rozgarnięty.)
   zobacz także: intelligent
 3. smart ***
  • inteligentny (oprogramowanie, sprzęt)
   This computer is very smart, it knows my every need. (Ten komputer jest bardzo inteligentny, zna moją każdą potrzebę.)
   It's a smart software - it remembers all of your previous orders. (To jest inteligentne oprogramowanie - zapamiętuje wszystkie twoje wcześniejsze polecenia.)
 4. sharp ***
  • bystry, inteligentny
   He has a very sharp mind. (On ma bardzo bystry umysł.)
   My son is only six years old but he's very sharp! (Mój syn ma tylko sześć lat, ale jest bardzo inteligentny!)
   Let's ask Jack for help, he's sharp and he always knows what to do. (Poprośmy Jacka o pomoc, on jest bystry i zawsze wie co robić.)
   link synonim: smart

powered by  eTutor logo