"subtle" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "subtle" po angielsku — Słownik polsko-angielski

subtle ** , także: subtile old use

przymiotnik
 1. subtelny, delikatny (trudny do uchwycenia lub zrozumienia)
  He didn't understand the subtle irony in her voice. (On nie zrozumiał delikatnej ironii w jej głosie.)
  There is a subtle difference between these two dresses. (Pomiędzy tymi dwiema sukienkami jest subtelna różnica.)
  He ignored my subtle suggestion to go out. (On zignorował moją subtelną sugestię, żeby wyjść z domu.)
 2. subtelny, delikatny (zachowujący się w delikatny i niebezpośredni sposób)
  You haven't been exactly subtle. (Nie byłeś zbyt subtelny.)
  There is such a thing as being subtle, you know. (Wiesz, jest taka rzecz jak bycie delikatnym.)
  link synonim: gentle
 3. wnikliwy, bystry
  He asked me a subtle question. (Zadał mi wnikliwe pytanie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.