NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"subtle way" — Słownik kolokacji angielskich

subtle way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): subtelna droga
  1. subtle przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We still use so many subtle ways to keep women "in their place."

    Podobne kolokacje: