"nieco" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieco" po polsku

nieco

określnik
 1. some *****
  • nieco, trochę
   I need to borrow some money. (Potrzebuję pożyczyć trochę pieniędzy.)
   "Do you want something from the shop?" "Yes, some butter and milk." ("Chcesz coś ze sklepu?" "Tak, trochę masła i mleka.")
   Can you give me some sugar? (Czy możesz dać mi nieco cukru?)
   Would you like some cake? (Chciałabyś trochę ciasta?)
przysłówek
 1. a little *****
  • nieco, trochę, coś niecoś
   This dress is a little tight. (Ta sukienka jest nieco ciasna.)
   Could you wait a little while? (Czy mógłbyś poczekać chwileczkę?)
   She looks a little upset. (Ona wygląda na nieco zmartwioną.)
   link synonim: slightly
 2. slightly *** , sl. (skrót)
  • nieznacznie, nieco, trochę, lekko
   Can you move it slightly to the left? (Czy możesz to przesunąć nieco w lewo?)
   The girl nodded slightly at me. (Dziewczyna nieznacznie kiwnęła do mnie głową.)
   She's slightly older than him. (Ona jest nieco starsza od niego.)
   link synonim: a little
 3. somewhat ***
  • nieco, do pewnego stopnia
   It appears to be somewhat familiar. (To się wydaje być w jakiś sposób znajome.)
   He looks somewhat like James Bond. (On przypomina nieco Jamesa Bonda.)
   The show was somewhat interesting. (Przedstawienie było do pewnego stopnia interesujące.)
 4. a bit ****
  • nieco, trochę British English
   Can't you wait a bit longer? (Nie możesz poczekać trochę dłużej?)
   I'm a bit hungry. (Jestem trochę głodny.)
 5. vaguely *
 6. subtly
  • subtelnie, nieznacznie, nieco
   She kissed him subtly. (Ona pocałowała go subtelnie.)
   I think you are subtly changed. (Myślę, że jesteś nieco zmieniony.)
 7. a little bit
 8. a trifle
 9. a shade   oficjalnie
 10. a tad
  • nieco, trochę język mówiony
   I think you're a tad late with your apology. (Chyba trochę spóźniłeś się z tymi przeprosinami.)
   I don't mean to be rude, but this is a tad repulsive. (Nie chcę być niegrzeczny, ale to trochę odrażające.)
 11. a mite
 12. some *****
 13. somedeal   dawne użycie
 1. not much , **
  • trochę, nieco
   They sort of try to help, but not much. (Oni niby próbują pomóc, ale tylko trochę.)
przymiotnik
 1. bittie

Powiązane zwroty — "nieco"

rzeczownik
oryginał (nieco dziwaczna osoba) = original
substytut (produkt odbiegający nieco cenowo i jakościowo od tego powszechnie rozpoznawalnego) = substitute
inne
przymiotnik
przysłówek
Zobacz także: nieco za duży

powered by  eTutor logo