"uświadomienie sobie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uświadomienie sobie" po polsku

uświadomienie sobie

rzeczownik
 1. realizing , realising British English
rzeczownik
 1. realization * , realisation British English
 2. awakening
phrasal verb
 1. come to somebody *****
czasownik
 1. point ***** , pt (skrót) *
  • pokazywać, uświadamiać (że coś jest prawdą) [nieprzechodni]
   I pointed her that she would never be rich. (Uświadomiłem jej, że nigdy nie będzie bogata.)
   My parents tried to point me that I was not talented enough to become a rockstar. (Moi rodzice próbowali mi uświadomić, że nie jestem wystarczająco zdolny, aby zostać gwiazdą rocka.)
 2. create awareness  
czasownik
 1. realize something American English ***** , realise something British English
  • uświadomić sobie coś, zdać sobie sprawę z czegoś
   I didn't realize that they had the same father. (Nie zdawałem sobie sprawy, że oni mieli tego samego ojca.)
   He just didn't realize the danger. (On po prostu nie zdawał sobie sprawy z niebezpieczeństwa.)
   I've just realized that today is her birthday. (Dopiero co zdałem sobie sprawę, że dzisiaj są jej urodziny.)
phrasal verb
 1. wake up to something  
rzeczownik
 1. become cognisant of something  
idiom
 1. get wise to something
 1. become aware of something  
 2. come to realize something , come to realise something
obrazek do "realize" po polsku
czasownik
 1. realize ***** , realise British English
  • uświadamiać sobie (coś), zdawać sobie sprawę (z czegoś) [przechodni]
   I realized I had left my keys inside. (Zdałem sobie sprawę, że zostawiłem klucze w środku.)
   It's time you realized what this job means. (Czas, abyś uświadomił sobie co znaczy ta praca.)
   He didn't realize how sick he was until the surgery. (Nie zdawał sobie sprawy jak ciężko był chory aż do operacji.)
 2. perceive ***

Powiązane zwroty — "uświadomienie sobie"

rzeczownik
świadomość = awareness +4 znaczenia
przymiotnik
świadomy = aware +10 znaczeń
inne
inne
przysłówek
świadomie = consciously +7 znaczeń
idiom

powered by  eTutor logo