"known" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "known" po angielsku

known , **

przymiotnik
 1. poznany, rozpoznany (np. autorytet, niebezpieczeństwo)
  This professor is internationally known authority. (Ten profesor jest rozpoznawanym na arenie międzynarodowej autorytetem.)
  There is no known danger in this area. (W tej okolicy nie ma żadnego znanego niebezpieczeństwa.)
 2. znany (np. lekarstwo, osoba sławna)
  She is a well known artist. (Ona jest bardzo znaną artystką.)
  It is the oldest known medicine made from herbs. (To jest najstarsze znane lekarstwo robione z ziół.)
  He is also known for being helpful. (On jest również znany z bycia pomocnym.)
 3. określony (np. waga, wielkość)
  The size of side effect is known in advance. (Skala ubocznego efektu jest określona z góry.)
  Find the volume of a cylinder if its height is known. (Znajdź objętość walca, jeśli jego wysokość jest znana.)
 4. wiadomy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

know , ***** , ken (skrót) ScoE dialekt **

obrazek do "know" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: knew past tense, , known past participle,
 1. wiedzieć [przechodni/nieprzechodni]
  I don't know what's going on. (Nie wiem, co się dzieje.)
  No one knew where Jackie was. (Nikt nie wiedział, gdzie była Jackie.)
  I was the only person who didn't know. (Byłem jedyną osobą, która nie wiedziała.)
  How long have you known about it? (Od jak dawna o tym wiesz?)
  I know nothing about you. (Nic o tobie nie wiem.)
 2. znać [przechodni]
  Do you know him? (Czy znasz go?)
  I don't know her very well. (Nie znam jej zbyt dobrze.)
  We've known each other for years. (Znamy się od lat.)
  He knows your husband. (On zna twojego męża.)
  I know English very well. (Znam angielski bardzo dobrze.)
 3. umieć [przechodni]
  I don't know how to dance salsa. (Nie umiem tańczyć salsy.)
  I know how to dance. (Umiem tańczyć.)
  They never knew how to use that software. (Oni nigdy nie potrafili obsługiwać tego programu.)
 4. poznawać [przechodni]
  Your hair is so characteristic that I'd know you even from the distance or at night! (Twoje włosy są tak charakterystyczne, że poznałbym cię nawet z daleka czy w nocy!)
  He says he wants to know me. (On powiedział, że chce mnie poznać.)
 5. doświadczać, zaznawać [przechodni]
  I knew a lot of poverty in my life. (Doświadczyłem wiele biedy w swoim życiu.)
  I have never known love. (Nigdy nie zaznałem miłości.)
  The poor child has never known family. (To biedne dziecko nigdy nie doświadczyło rodziny.)
 6. odróżniać [przechodni]
  You're old enough to know love from lust. (Jesteś wystarczająco dorosły, by odróżnić miłość od pożądania.)
  How am I supposed to know right from wrong? (Jak mam odróżniać dobro od zła?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

podobne do "known" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "known" po polsku

nazwa własna

powered by  eTutor logo