"najbardziej znany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "najbardziej znany" po polsku

"najbardziej znany" — Słownik kolokacji angielskich

most notorious kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej znany
 1. most przysłówek + notorious przymiotnik
  Bardzo silna kolokacja

  He is called by one fellow Wonder "our most notorious member".

most renowned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej znany
 1. most przysłówek + renowned przymiotnik
  Bardzo silna kolokacja

  The company has grown into one of the country's most renowned department stores.

  Podobne kolokacje:
most known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej znany
 1. most przysłówek + known przymiotnik
  Bardzo silna kolokacja

  It is one of the most known songs in the former Yugoslavia.

  Podobne kolokacje:
 2. know czasownik + most przysłówek
  Silna kolokacja

  However, he is most known for his work within Hebrew studies.

powered by  eTutor logo