"known world" — Słownik kolokacji angielskich

known world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znany świat
  1. known przymiotnik + world rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No doubt they marked the limits of the known world for these people.

powered by  eTutor logo