"known species" — Słownik kolokacji angielskich

known species kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znany gatunek
  1. known przymiotnik + species rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, a small number, around 100 known species, are able to cause disease.

powered by  eTutor logo