PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dobrze znany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dobrze znany" po polsku

dobrze znany

przymiotnik
 1. well-known **
  • powszechnie znany, dobrze znany
   This song is well-known to everyone. (Ta piosenka jest powszechnie znana.)
   She's well-known and respected in her circle. (Ona jest dobrze znana i szanowana w swoim gronie.)
   His weakness for gambling is well-known. (Jego słabość do hazardu jest powszechnie znana.)
 2. old *****
  • dobrze znany, swojski
   This is an old legend. (To jest dobrze znana legenda.)
   The house had an old smell. (Dom miał swojski zapach.)

"dobrze znany" — Słownik kolokacji angielskich

well known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrze znany
 1. know czasownik + well przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  But many others are less well known outside their home countries.