BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ken" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ken" po angielsku

ken **

rzeczownik
 1. percepcja, zrozumienie

know , ***** , ken (skrót) ScoE dialekt **

obrazek do "know" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: knew past tense, , known past participle,
 1. wiedzieć [przechodni/nieprzechodni]
  I don't know what's going on. (Nie wiem, co się dzieje.)
  No one knew where Jackie was. (Nikt nie wiedział, gdzie była Jackie.)
  I was the only person who didn't know. (Byłem jedyną osobą, która nie wiedziała.)
  How long have you known about it? (Od jak dawna o tym wiesz?)
  I know nothing about you. (Nic o tobie nie wiem.)
 2. znać [przechodni]
  Do you know him? (Czy znasz go?)
  I don't know her very well. (Nie znam jej zbyt dobrze.)
  We've known each other for years. (Znamy się od lat.)
  He knows your husband. (On zna twojego męża.)
  I know English very well. (Znam angielski bardzo dobrze.)
 3. umieć [przechodni]
  I don't know how to dance salsa. (Nie umiem tańczyć salsy.)
  I know how to dance. (Umiem tańczyć.)
  They never knew how to use that software. (Oni nigdy nie potrafili obsługiwać tego programu.)
 4. poznawać [przechodni]
  Your hair is so characteristic that I'd know you even from the distance or at night! (Twoje włosy są tak charakterystyczne, że poznałbym cię nawet z daleka czy w nocy!)
  He says he wants to know me. (On powiedział, że chce mnie poznać.)
 5. doświadczać, zaznawać [przechodni]
  I knew a lot of poverty in my life. (Doświadczyłem wiele biedy w swoim życiu.)
  I have never known love. (Nigdy nie zaznałem miłości.)
  The poor child has never known family. (To biedne dziecko nigdy nie doświadczyło rodziny.)
 6. odróżniać [przechodni]
  You're old enough to know love from lust. (Jesteś wystarczająco dorosły, by odróżnić miłość od pożądania.)
  How am I supposed to know right from wrong? (Jak mam odróżniać dobro od zła?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

nazwa własna
 1. Kenneth (imię męskie)
  Kenneth, why would you want to do something like that? (Kenneth, dlaczego chciałbyś zrobić coś takiego?)
  Kenneth, you have something in your teeth. (Kenneth, masz coś między zębami.)
  The latest sniper victim was a 53-year-old man, Kenneth Bridges. (Ostatnią ofiarą snajpera był 53 letni mężczyzna, Kenneth Bridges.)

Powiązane zwroty — "ken"

inne
rzeczownik
kenning = konwencjonalna metafora (w poezji starogermańskiej)
idiom

powered by  eTutor logo