14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"określony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "określony" po polsku

określony

przymiotnik
 1. known , **
  • określony (np. waga, wielkość)
   The size of side effect is known in advance. (Skala ubocznego efektu jest określona z góry.)
   Find the volume of a cylinder if its height is known. (Znajdź objętość walca, jeśli jego wysokość jest znana.)
 2. designated *
 3. determined *  
 4. definite *
 5. specified
 6. finite
 7. defined
 8. determinate
 9. sharp ***
  • wyraźny, określony (kształt)
   I saw a sharp shape. I think it was a ghost. (Widziałam wyraźny kształt. Myślę, że to był duch.)
 10. kindful
 1. of set purpose
czasownik
 1. determine ****
  • ustalać, określać (np. fakty, przyczyny) [TRANSITIVE]
   We haven't determined this yet. (Jeszcze tego nie ustaliliśmy.)
   The lie-detector test will determine if he's telling the truth. (Wykrywacz kłamstw pozwoli ustalić, czy on mówi prawdę.)
   We are unable to determine his position. (Nie jesteśmy w stanie określić jego położenia.)
   link synonim: figure out
   zobacz także: establish
 2. project *****
  • określać, przewidywać, planować [TRANSITIVE]
   We project a 5 minute break. (Przewidujemy 5 minutową przerwę.)
   Did you project that or was it a lucky break? (Przewidziałaś to, czy może był to szczęśliwy zbieg okoliczności?)
 3. state *****
  • określać, wskazywać [TRANSITIVE]
   The rules weren't explicitly stated. (Zasady nie były wyraźnie określone.)
   I have clearly stated my demands. (Wyraźnie określiłem moje żądania.)
 4. term , *****
  • nazywać, określać [TRANSITIVE]
   I don't know how to term this phenomenon. (Nie wiem jak nazwać to zjawisko.)
   We have to term this behaviour. (Musimy określić to zachowanie.)
 5. assess ***
  • oceniać, poddawać ocenie, wyceniać, oszacowywać, określać (np. wartość czegoś) [TRANSITIVE]
   to evaluate something, e.g. a candidate's abilities
   Can you assess the value of this ring? (Czy możesz oszacować cenę tego pierścionka?)
   I can't assess how many people came to the concert. (Nie potrafię oszacować, ilu ludzi przyszło na koncert.)
   My fiancée has already assessed the costs of our wedding reception. (Moja narzeczona oszacowała już koszty naszego wesela.)
   Can you assess our chance to win this match? (Czy możesz ocenić naszą szansę na wygranie tego meczu?)
   link synonim: evaluate
 6. define ****
  • określać, sprecyzować [TRANSITIVE]
   Could you define what you mean by 'high-tech'? (Czy mógłbyś zdefiniować, co rozumiesz przez "najnowocześniejszy"?)
   You have to define your expectations, we won't guess. (Musisz sprecyzować swoje oczekiwania, nie będziemy zgadywać.)
 7. gauge * , gage American English
 8. conceptualize , conceptualise British English
 9. prescribe *
 10. stipulate
 11. circumscribe
 12. denominate
 13. predefine
phrasal verb
 1. figure out ***
 2. sum up *
 3. set something out , set out something **
  • przedstawiać coś, wyłożyć coś (wyjaśniać), określać (w dokumentach prawnych)
   I set my demands out to my boss but he only laughed. (Wyłożyłem mojemu szefowi moje żądania, ale on tylko się zaśmiał.)
   Today I will set my brilliant plan out. (Dzisiaj przedstawię mój znakomity plan.)
   Such action isn't in accordance with the standards set out in the legal act. (Takie działanie nie jest zgodne ze standardami określonymi w akcie prawnym.)

Powiązane zwroty — "określony"

przymiotnik
rzeczownik
tereny (pod określony cel) = ground , grounds British English
określenie = term +7 znaczeń
klasa (miejsca, przedziały, wagony w środkach komunikacji publicznej zapewniające określony standard i wygodę podróży) = class
czasownik
wychowywać (współtworzyć określony rodzaj, np. osoby) = breed
uruchomić (np. fundusze na określony cel) = channel
zaświecić (skierować światło w określony punkt) = shine
studiować (np. określony przedmiot) = do
tytułować (zwracać się do kogoś w określony sposób) = address
zachowywać się (w określony sposób) = acquit
przekreślić = blight +1 znaczenie
przyczepić etykietkę (sklasyfikować w określony sposób) = brand
phrasal verb
inne
prefiks
więcej niż (jakiś określony poziom, liczba czegoś) = over , także: o'er literary
idiom
article
przysłówek

powered by  eTutor logo