14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"wyznaczony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyznaczony" po polsku

wyznaczony

przymiotnik
 1. scheduled *
 2. definite *
 3. designated *
 4. preordained
 5. destined
czasownik
 1. schedule , ***
  • wyznaczać, planować (np. termin spotkania) [TRANSITIVE]
   They scheduled me for an interview on Friday. (Wyznaczyli mi rozmowę kwalifikacyjną na piątek.)
   She scheduled too many things for one day. (Ona zaplanowała zbyt wiele rzeczy na jeden dzień.)
   The conference was scheduled in advance. (Konferencja była zaplanowana z góry.)
 2. determine ****
 3. assign **
  • przydzielać, wyznaczać (czas lub środki na coś) [TRANSITIVE]
   I assigned two hours for doing shopping. (Wyznaczyłem dwie godziny na robienie zakupów.)
   This money is assigned for the bread. (Te pieniądze są przydzielone na chleb.)
   link synonim: allot
 4. fix ***
  • wyznaczać, ustalać (czas, datę, miejsce) [TRANSITIVE]
   We have to fix the date of our next meeting. (Musimy ustalić datę naszego następnego spotkania.)
   Did they fix the place of our party? (Czy oni ustalili miejsce naszej imprezy?)
 5. mark British English ***** , grade American English ****  
 6. designate *
  • desygnować, wyznaczać [TRANSITIVE]
   to choose somebody or something for a particular job or purpose
   I designate you to be my successor. (Wyznaczam cię na mojego zastępcę.)
 7. mark *****
  • zaznaczać, wyznaczać [TRANSITIVE]
   I have marked our territory. (Wyznaczyłem nasze terytorium.)
   He marked the boundary between the kitchen and the living room. (On wyznaczył granicę pomiędzy kuchnią a salonem.)
 8. allot
 9. mark out
 10. deputize , deputise British English
czasownik
 1. appoint **
  • mianować, zamianować, wyznaczyć (kogoś na jakieś stanowisko) [TRANSITIVE]
   to choose somebody for a job or a position
   Our party wishes to appoint me as the new president. (Nasza partia chce wyznaczyć mnie na nowego prezydenta.)
   You will appoint me your private secretary. (Wyznaczysz mnie swoją prywatną sekretarką.)
   link synonim: nominate
   zobacz także: preappoint
  • ustanowić, wyznaczyć (np. termin lub miejsce odbycia się czegoś) formal [TRANSITIVE]
   We appointed the date for our wedding. (Wyznaczyliśmy datę naszego ślubu.)
   The dean of the university has appointed the date of the final exams. (Dziekan uniwersytetu wyznaczył datę końcowych egzaminów.)
 2. reassign
phrasal verb
 1. tap for something
przymiotnik
 1. unassigned  
  not assigned

Powiązane zwroty — "wyznaczony"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb
inne
inne

powered by  eTutor logo