"zwracać się do kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwracać się do kogoś" po polsku

zwracać się do kogoś

czasownik
 1. address somebody ****   oficjalnie
  You can address me by my first name. (Możesz zwracać się do mnie po imieniu.)
  Please, address me and not my client, Mr. Specter. (Proszę zwracać się do mnie, nie do mojej klientki, panie Specter.)
phrasal verb
 1. look to somebody **  
  I often look to my parents if I need help. (Często zwracam się do moich rodziców, jeśli potrzebuję pomocy.)
  I am the person to whom she looks to when she needs money. (Jestem osobą, do której ona się zwraca, kiedy potrzebuje pieniędzy.)
 2. reach out to somebody
 1. refer to somebody ***

powered by  eTutor logo