ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"score something out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "score something out" po angielsku

score something out
score something through

phrasal verb
  1. skreślić coś, przekreślić coś
    I scored your name out on my list. (Skreśliłem twoje imię z mojej listy.)
    She'll score the thing out on her list of things to do. (Ona skreśli tę rzecz ze swojej listy rzeczy do zrobienia.)

powered by  eTutor logo