Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"grounds" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "grounds" po angielsku

grounds **

rzeczownik
 1. tereny, ziemie
  The grounds of his former home are now a public park. (Ziemie jego dawnego domu są teraz publicznym parkiem.)
  Do you know who owns these beautiful grounds? (Czy wiesz do kogo należą te piękne ziemie?)
 2. tereny (np. wokół budynku)
  The school called the police to lead the woman off the grounds. (Szkoła zadzwoniła po policję, żeby wyprowadziła kobietę z terenu.)
  Over 50 people take care of these grounds. (Ponad 50 osób dba o te tereny.)
 3. podstawy, przyczyny
  On what grounds would we bring her over to us? (Na jakich podstawach mielibyśmy przynieść ją do nas?)
 4. ziarna, ziarenka
  She loves the aroma of coffee grounds. (Ona kocha aromat ziaren kawy.)
 5. uzasadnienie
  Did he have grounds for his behaviour? (Czy on miał uzasadnienie dla swojego zachowania?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

ground *****
grounds BrE **

rzeczownik
 1. tereny (pod określony cel) [tylko liczba mnoga]
  We bought these grounds to build a factory. (Kupiliśmy te tereny, by zbudować fabrykę.)
  The grounds on the left are reserved for carrots. (Tereny po lewej są przeznaczone na marchew.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "ground" po polsku obrazek do "ground" po polsku
rzeczownik
 1. ziemia, grunt [niepoliczalny]
  The ground was covered with snow. (Ziemia pokryta była śniegiem.)
  Miners work under the ground. (Górnicy pracują pod ziemią.)
  He decided to plant trees on the ground he inherited from his father. (On zdecydował się posadzić drzewa na gruncie, który odziedziczył po swoim ojcu.)
 2. ziemia, gleba [niepoliczalny]
  We need to buy some ground, I want to plant new flowers. (Musimy kupić trochę ziemi, chcę posadzić nowe kwiaty.)
  The ground here is very dry. (Gleba w tym miejscu jest bardzo sucha.)
 3. ziemia, teren (obszar) [niepoliczalny]
  This ground belongs to my father. (Ta ziemia należy do mojego ojca.)
  Do not enter this ground. (Proszę nie wchodzić na ten teren.)
 4. temat, obszar wiedzy [niepoliczalny]
  It's not my ground, I don't know anything about physics. (To nie jest mój obszar wiedzy, nie wiem nic na temat fizyki.)
  Could you make a speech on that? We know it is your ground. (Czy mógłbyś wygłosić na ten temat przemowę? Wiemy, że to jest twój temat.)
 5. platforma, płaszczyzna (opinie)
  We found common ground. (Znaleźliśmy wspólną płaszczyznę.)
 6. boisko, stadion  BrE [policzalny]
  The ground was mesmerizingly green. (Stadion był hipnotyzująco zielony.)
  We had the warm up on the ground. (Mieliśmy rozgrzewkę na boisku.)
 7. tło [policzalny]
  Is this a good ground for our wedding pictures? (Czy to jest dobre tło na nasze ślubne zdjęcia?)
  The ground should be plain. (Tło powinno być gładkie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. nie zezwolić na lot
  Our plane was grounded, we need to wait at the airport for the next one. (Nasz samolot nie dostał pozwolenia na lot, musimy czekać na lotnisku na następny.)
  I had to get off the plane - they grounded it because of the fog. (Musiałem wysiąść z samolotu - nie zezwolili na lot ze względu na mgłę.)
 2. osiąść na mieliźnie (statek)
  Our ship grounded too far from the shore, so we waited for help. (Nasz statek osiadł na mieliźnie zbyt daleko od brzegu, więc czekaliśmy na pomoc.)
  Stop here if you don't want our ship to ground. (Zatrzymaj się tu, jeśli nie chcesz, żeby nasz statek osiadł na mieliźnie.)
 3. dać szlaban na wyjścia (np. nastolatkowi) potocznie
  You are grounded, young lady! (Masz szlaban na wyjścia, młoda damo!)
  My mother grounded me for two weeks. (Moja mama dała mi szlaban na wyjścia na dwa tygodnie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. mielony (np. kawa)
  Do you prefer ground or instant coffee? (Wolisz kawę mieloną czy rozpuszczalną?)
  I like the smell of ground coffee. (Lubię zapach mielonej kawy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. uziemienie (przewód uziemiający) [policzalny]
  The earth is at the back of the house. (Uziemienie jest z tyłu domu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uziemić, uziemiać
  Make sure I'm earthed. (Upewnij się, że jestem uziemiony.)
  I'm afraid this socket isn't earthed. (Obawiam się, że to gniazdko elektryczne nie jest uziemione.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "grounds"

rzeczownik
inne
inne