TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"podstawy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podstawy" po polsku

podstawy

abc blocks clip art, public domain ...
rzeczownik
 1. the basics
  • podstawy (np. najważniejsze wiadomości na jakiś temat)
   We must go back to the basics, encourage investment and promote growth. (Musimy wrócić do podstaw, zachęcić do inwestowania i promować wzrost.)
   I know I'm not strong enough yet, but I could learn the basics. (Wiem, że nie jestem jeszcze zbyt silna, ale mogłabym nauczyć się podstaw.)
 2. grounds **
  • podstawy, przyczyny
   On what grounds would we bring her over to us? (Na jakich podstawach mielibyśmy przynieść ją do nas?)
 3. essentials
  • podstawy, rzeczy niezbędne, sprawy zasadnicze
   necessary things
   I believe that we must concentrate on the essentials. (Jestem przekonany, że musimy skupić się na sprawach zasadniczych.)
   You can't teach them the advanced material if you haven' covered the essentials. (Nie możesz ich uczyć zaawansowanego materiału jeżeli nie omawialiście podstaw.)
   Haiti needs help and the basic essentials. (Haiti potrzebuje pomocy i podstawowych rzeczy niezbędnych.)
 4. fundamentals   [tylko liczba mnoga]
 5. underpinnings
 6. the essentials
  • podstawy (np. jakiejś wiedzy)
 7. rudiments
 8. the ABCs of something AmE , the ABC of something BrE
  • podstawy, abc (podstawowe informacje na jakiś temat)
   In order to apply for this position, you need to know the ABC of marketing. (W celu aplikowania na tę pozycję, musisz znać abc marketingu.)
   The course teaches you the ABC of knitting. (Kurs uczy podstaw robienia na drutach.)
 9. the elements of something
idiom
 1. bare bones
 2. nuts and bolts  
przymiotnik
 1. pillarless
Antarctic Bases and Buildings - The ... The Foundation Solidny fundament podstawą
rzeczownik
 1. basis ***
  • podstawa, baza [policzalny]
   The statistics were made on the basis of demographic data. (Statystyki zostały wykonane na podstawie danych demograficznych.)
   You get to know them on a personal basis too. (Masz także okazję poznać ich osobiście.)
   This task may be done on an individual or group project basis. (To zadanie może być wykonane indywidualnie bądź w projekcie grupowym.)
   On the basis of the evidence, work was all she had. (Sądząc po dowodach, praca była wszystkim, co miała.)
   zobacz także: standard
 2. base *****
 3. foundation ***
  • fundament, podstawa (moralna)
   a basis or principle on which something is built
   Through the years you were the foundation of our family. (Przez wiele lat byłeś podporą naszej rodziny.)
   His moral compass should be a foundation for the team. (Jego moralny kompas powinien być fundamentem drużyny.)
 4. reason *****
 5. core , ***
 6. root ***
  • podstawa, przyczyna [policzalny]
   The root of this problem is the financial crisis. (Przyczyną tego problemu jest kryzys finansowy.)
   The king's death was the root of the war. (Śmierć króla była przyczyną wojny.)
 7. cause *****
 8. mount ***
  • podstawa, usztywnienie [policzalny]
   A metal beam served as the mount of the construction. (Metalowa belka służyła jako podstawa konstrukcji.)
   The mount is made from stainless steel. (Usztywnienie jest wykonane ze stali nierdzewnej.)
 9. pillar *
 10. essential ***
  • rzecz niezbędna, podstawa
   My bag is enormous and I packed just the essentials. (Moja torba jest olbrzymia a spakowałem tylko rzeczy niezbędne.)
   I think your laptop is not an essential for our trip. (Myślę, że twój laptop nie jest rzeczą niezbędną na naszej wycieczce.)
 11. footing  
  We need to find a stable footing for this theory. (Musimy znaleźć stabliną podstawę dla tej teorii.)
 12. groundwork
 13. bedrock , bed ****   [policzalny]
 14. keystone
 15. mainstay
 16. backbone
 17. pedestal
 18. grounding  
 19. touchstone
 20. staple *
 21. linchpin , lynchpin
 22. substructure
 23. basidia
 24. fundament
 25. radix
 26. base plate
czasownik
 1. underlie *

Powiązane zwroty — "podstawy"

przymiotnik
idiom
kamień węgielny (podstawa czegoś, np. idei) = cornerstone
rzeczownik
inne
przysłówek