"ważna część" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ważna część" po polsku

"ważna część" — Słownik kolokacji angielskich

important element kolokacja
 1. important przymiotnik + element rzeczownik = ważna część
  Bardzo silna kolokacja

  Both of these are important elements in her current performance.

important part kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna część
 1. important przymiotnik + part rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  His relationship with her played an important part in the film.

important section kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna część
 1. important przymiotnik + section rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The two most important sections in these cases are sections 601 and 602.

important portion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna część
 1. important przymiotnik + portion rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Nevertheless, the remaining plot does hold important portions of the battle area.