BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"significant portion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczna część
  1. significant przymiotnik + portion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This number was a significant portion of the young people at the time.

powered by  eTutor logo