BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"small portion" — Słownik kolokacji angielskich

small portion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porcyjka
  1. small przymiotnik + portion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A small portion of the park is open to the public.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo