BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"northern part" — Słownik kolokacji angielskich

northern part kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): północna część
  1. northern przymiotnik + part rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The community is in the northern part of the town.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo