Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"spód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spód" po polsku

spód

The base Antarctic Bases and Buildings - The ...
rzeczownik
 1. base *****
  • podstawa, baza, spód (najniższa część czegoś) [policzalny]
   The base of the vase is very heavy. (Spód wazy jest bardzo ciężki.)
   The base of the old sculpture was chipped. (Spód rzeźby był ułamany.)
 2. foot *****   [policzalny]
  The foot of the mattress was very dirty. (Spód materaca był bardzo brudny.)
  Did you do the dishes? The foot of the pot is still dirty. (Czy ty myłeś naczynia? Spód garnka jest nadal brudny.)
 3. underside , underneath
  • spód, dolna część (czegoś), dół
   I fitted a new skid plate to protect the underside of my Volvo. (Dopasowałem nową płytkę poślizgową aby chronić spód mojego Volvo.)
 4. backing *
 5. undersurface

powered by  eTutor logo