"tereny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tereny" po polsku

tereny

rzeczownik
 1. ground ***** , grounds BrE **
  • tereny (pod określony cel) [tylko liczba mnoga]
   We bought these grounds to build a factory. (Kupiliśmy te tereny, by zbudować fabrykę.)
   The grounds on the left are reserved for carrots. (Tereny po lewej są przeznaczone na marchew.)
 2. grounds **
  • tereny, ziemie
   The grounds of his former home are now a public park. (Ziemie jego dawnego domu są teraz publicznym parkiem.)
   Do you know who owns these beautiful grounds? (Czy wiesz do kogo należą te piękne ziemie?)
  • tereny (np. wokół budynku)
   The school called the police to lead the woman off the grounds. (Szkoła zadzwoniła po policję, żeby wyprowadziła kobietę z terenu.)
   Over 50 people take care of these grounds. (Ponad 50 osób dba o te tereny.)
rzeczownik
 1. somebody's patch **
obrazek do "site" po polsku Construction on site is progressing: ... The Northern Territory obrazek do "terrain" po polsku This terrain gives you some
rzeczownik
 1. site *****
  • miejsce (gdzie odbywa się coś ważnego), teren [policzalny]
   These photos show the site of the accident. (Te zdjęcia pokazują miejsce wypadku.)
   Today, this tavern is an important historical site. (Dzisiaj ta gospoda jest ważnym miejscem historycznym.)
   zobacz także: place
  • miejsce (np. bitwy), teren (np. budowy) [policzalny]
   The site of the battle was an ugly view. (Miejsce bitwy było brzydkim widokiem.)
   Entering the building site is strictly forbidden. (Wejście na teren budowy jest ściśle wzbronione.)
 2. territory ***
  • obszar, teren [niepoliczalny]
   This is a private territory and you have to leave it as soon as possible. (To jest teren prywatny i musisz go opuścić tak szybko jak to możliwe.)
   The army attacked the enemies' territory and this is how the war started. (Armia zaatakowała obszar wroga i tak zaczęła się wojna.)
 3. terrain ** , także: terrane   [policzalny lub niepoliczalny]
  It's crazy how much uncharted terrain is down here. (To niewiarygodne, jak dużo jest tu niezbadanych terenów.)
 4. ground *****
  • ziemia, teren (obszar) [niepoliczalny]
   This ground belongs to my father. (Ta ziemia należy do mojego ojca.)
   Do not enter this ground. (Proszę nie wchodzić na ten teren.)
 5. field *****
  • teren (gdzie wykonuje się pracę lub coś testuje, w przeciwieństwie do biura lub laboratorium) [niepoliczalny]
   We have to test it in the field. (Musimy to przetestować w terenie.)
   The doctor is working in the field today. (Doktor pracuje dzisiaj w terenie.)
 6. landscape *** , także: landskip dawne użycie
  • krajobraz, obszar, teren (to, co otacza daną przestrzeń) [policzalny]
   As she was walking across the desert landscape, she suddenly heard something behind her. (Podczas przemierzania pustynnego krajobrazu nagle usłyszała coś za swoimi plecami.)
   The building was removed from the landscape. (Budynek został usunięty z terenu.)
 7. premises *
 8. turf *
 9. hunting ground
 1. tournament ground

Powiązane zwroty — "tereny"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
mieszkalny (teren, obszar) = residential
terenowy = outdoor +3 znaczenia
falisty (teren) = rolling
pochyły (teren) = sloping +1 znaczenie
bagienny (teren) = swampy
błotnisty (teren) = slushy , także: sloshy
podmokły (teren) = soppy
przysłówek
inne