ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"depression" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "depression" po angielsku

depression ***

rzeczownik
 1. depresja (stan medyczny) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Depression often occurs with other serious illnesses. (Depresja często występuje wraz z innymi poważnymi chorobami.)
  She has suffered from depression for five years. (Ona cierpi na depresję od pięciu lat.)
  My father committed suicide after years of suffering from depression. (Mój ojciec popełnił samobójstwo po latach cierpienia na depresję.)
 2. przygnębienie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Her depression is making me sad. (Jej przygnębienie zasmuca mnie.)
  Don't allow depression to ruin your plans. (Nie pozwól, aby przygnębienie zniszczyło twoje plany.)
  link synonim: oppression
 3. recesja, kryzys (w gospodarce) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  This sort of financial crisis results in a global depression. (Kryzys finansowy tego rodzaju skutkuje światową recesją.)
  Many people lost their jobs during the depression. (Podczas recesji wiele osób straciło pracę.)
  link synonim: recession
 4. zagłębienie, teren poniżej poziomu morza [COUNTABLE]
  This depression is a remnant of a lake. (To wklęśnięcie terenu jest pozostałością po jeziorze.)
 5. niż meteorologiczny technical [COUNTABLE]
 6. wgłębienie, zagłębienie

Powiązane zwroty — "depression"

rzeczownik
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo