ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"severe depression" — Słownik kolokacji angielskich

severe depression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważna depresja
  1. severe przymiotnik + depression rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He suffered from severe depression in the later part of his life.

powered by  eTutor logo