Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"wieś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wieś" po polsku

wieś

obrazek do "village" po polsku Popularna wieś letniskowa obrazek do "the country" po polsku The Land of Cheese: Asturias, obrazek do "countryside" po polsku
rzeczownik
 1. village ****
  • wieś, wioska [COUNTABLE]
   They will reach the village in about 20 minutes. (Oni dotrą do wioski za około 20 minut.)
   The lights of the village were visible to the left. (Światła wioski były widoczne po lewej.)
   I will go to the village with you. (Pójdę do wioski z tobą.)
 2. the country *****
  • wieś (tereny pozamiejskie)
   I've lived in the country for many years. (Mieszkam na wsi od wielu lat.)
   She would like to live in the country. (Ona chciałaby mieszkać na wsi.)
 3. the land ***  
  Living in the land frustrated the teenagers, and they decided to move out to the city. (Życie na wsi frustrowało nastolatków i zdecydowali się przeprowadzić do miasta.)
  It's common among middle-aged rich people to move to the land. (Wśród bogatych ludzi w średnim wieku popularne jest wyprowadzanie się na wieś.)
 4. countryside *
  • wiejska okolica, wieś [UNCOUNTABLE]
   He lives a simple life in the countryside as a farmer. (On prowadzi nieskomplikowane życie na wsi jako farmer.)
 5. vil. (skrót) , vill. (skrót)  
 6. dorp

Powiązane zwroty — "wieś"

przymiotnik
wiejski = rural +7 znaczeń
rzeczownik

powered by  eTutor logo