"teren" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "teren" po polsku — Słownik angielsko-polski

teren

Construction on site is progressing: ... The Northern Territory This terrain gives you some T.Ed Pro Terrain & World
rzeczownik
 1. site *****
  • miejsce (gdzie odbywa się coś ważnego), teren [COUNTABLE]
   These photos show the site of the accident. (Te zdjęcia pokazują miejsce wypadku.)
   Today, this tavern is an important historical site. (Dzisiaj ta gospoda jest ważnym miejscem historycznym.)
   zobacz także: place
  • miejsce (np. bitwy), teren (np. budowy) [COUNTABLE]
   The site of the battle was an ugly view. (Miejsce bitwy było brzydkim widokiem.)
   Entering the building site is strictly forbidden. (Wejście na teren budowy jest ściśle wzbronione.)
 2. territory ***
  • obszar, teren [UNCOUNTABLE]
   This is a private territory and you have to leave it as soon as possible. (To jest teren prywatny i musisz go opuścić tak szybko jak to możliwe.)
   The army attacked the enemies' territory and this is how the war started. (Armia zaatakowała obszar wroga i tak zaczęła się wojna.)
 3. terrain ** , także: terrane   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  It's crazy how much uncharted terrain is down here. (To niewiarygodne, jak dużo jest tu niezbadanych terenów.)
 4. ground *****
  • ziemia, teren (obszar) [UNCOUNTABLE]
   This ground belongs to my father. (Ta ziemia należy do mojego ojca.)
   Do not enter this ground. (Proszę nie wchodzić na ten teren.)
 5. field *****
  • teren (gdzie wykonuje się pracę lub coś testuje, w przeciwieństwie do biura lub laboratorium) [UNCOUNTABLE]
   We have to test it in the field. (Musimy to przetestować w terenie.)
   The doctor is working in the field today. (Doktor pracuje dzisiaj w terenie.)
 6. premises *
 7. turf *
  • terytorium, teren informal
   He's aggressively defending his turf. (On agresywnie broni swojego terytorium.)
 8. hunting ground
 1. tournament ground

Powiązane zwroty — "teren"

przymiotnik
mieszkalny (teren, obszar) = residential
nierówny (np. teren) = uneven
terenowy = outdoor +3 znaczenia
falisty (teren) = rolling
zdradliwy (np. teren) = treacherous
pochyły (teren) = sloping +1 znaczenie
bagienny (teren) = swampy
zarośnięta (łąka, teren) = rough
błotnisty (teren) = slushy
rzeczownik
czasownik
przeszukiwać (teren) = prospect +1 znaczenie
podzielić (np. teren) = cut
przeczesywać (np. teren) = rake
phrasal verb

"teren" — Słownik kolokacji angielskich

hunting ground kolokacja
 1. hunting rzeczownik + ground rzeczownik = łowisko, teren
  Bardzo silna kolokacja

  They come, a quarter of a million every year, to the hunting ground.

  Podobne kolokacje: