"teren" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "teren" po polsku

teren

Construction on site is progressing: ... The Northern Territory This terrain gives you some T.Ed Pro Terrain & World
rzeczownik
 1. site *****
  • miejsce (gdzie odbywa się coś ważnego), teren [COUNTABLE]
   These photos show the site of the accident. (Te zdjęcia pokazują miejsce wypadku.)
   Today, this tavern is an important historical site. (Dzisiaj ta gospoda jest ważnym miejscem historycznym.)
   zobacz także: place
  • miejsce (np. bitwy), teren (np. budowy) [COUNTABLE]
   The site of the battle was an ugly view. (Miejsce bitwy było brzydkim widokiem.)
   Entering the building site is strictly forbidden. (Wejście na teren budowy jest ściśle wzbronione.)
 2. territory ***
  • obszar, teren [UNCOUNTABLE]
   This is a private territory and you have to leave it as soon as possible. (To jest teren prywatny i musisz go opuścić tak szybko jak to możliwe.)
   The army attacked the enemies' territory and this is how the war started. (Armia zaatakowała obszar wroga i tak zaczęła się wojna.)
 3. terrain ** , także: terrane   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  It's crazy how much uncharted terrain is down here. (To niewiarygodne, jak dużo jest tu niezbadanych terenów.)
 4. ground *****
  • ziemia, teren (obszar) [UNCOUNTABLE]
   This ground belongs to my father. (Ta ziemia należy do mojego ojca.)
   Do not enter this ground. (Proszę nie wchodzić na ten teren.)
 5. field *****
  • teren (gdzie wykonuje się pracę lub coś testuje, w przeciwieństwie do biura lub laboratorium) [UNCOUNTABLE]
   We have to test it in the field. (Musimy to przetestować w terenie.)
   The doctor is working in the field today. (Doktor pracuje dzisiaj w terenie.)
 6. landscape *** , także: landskip old use
  • krajobraz, obszar, teren (to, co otacza daną przestrzeń) [COUNTABLE]
   As she was walking across the desert landscape, she suddenly heard something behind her. (Podczas przemierzania pustynnego krajobrazu nagle usłyszała coś za swoimi plecami.)
   The building was removed from the landscape. (Budynek został usunięty z terenu.)
 7. premises *
 8. turf *
  • terytorium, teren informal
   He's aggressively defending his turf. (On agresywnie broni swojego terytorium.)
 9. hunting ground
 1. tournament ground

Powiązane zwroty — "teren"

przymiotnik
mieszkalny (teren, obszar) = residential
nierówny (np. teren) = uneven
terenowy = outdoor +3 znaczenia
falisty (teren) = rolling
pochyły (teren) = sloping +1 znaczenie
zdradliwy (np. teren) = treacherous
bagienny (teren) = swampy
błotnisty (teren) = slushy , także: sloshy
podmokły (teren) = soppy
czasownik
rzeczownik
phrasal verb

"teren" — Słownik kolokacji angielskich

hunting ground kolokacja
 1. hunting rzeczownik + ground rzeczownik = łowisko, teren
  Bardzo silna kolokacja

  They come, a quarter of a million every year, to the hunting ground.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo