PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"ground" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ground rzeczownik

rzeczownik + ground
Kolokacji: 99
burial ground • training ground • hunting ground • cricket ground • breeding ground • parade ground • fishing ground • testing ground • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
2. training ground = teren treningowy training ground
3. hunting ground = łowisko, teren hunting ground
  • They come, a quarter of a million every year, to the hunting ground.
  • This was not a happy hunting ground for the county.
  • It was created on the area of a former hunting ground.
  • Instead, they used it as a hunting ground during the spring and summer months.
  • That had been a happy hunting ground; this felt wrong.
  • And out there, in that world, is your hunting ground.
  • You have driven him out, but he will find another hunting ground.
  • You've struck out, so why don't you go find some other happy hunting ground?
  • And now our last hunting ground, the home of the people, is to be taken from us.
  • The area was used as an open hunting ground until the middle of the 19th century.
5. breeding ground = podatny grunt breeding ground
7. coffee ground = ziemia kawowa coffee ground
10. testing ground = teren prób testing ground
12. school ground = ziemia szkolna school ground
14. County Ground = Ziemia hrabstwa County Ground
15. Polo Ground = Ziemia polo Polo Ground
16. football ground = boisko piłkarskie football ground
17. Melbourne Cricket Ground = Melbourn Ziemia do krykieta Melbourne Cricket Ground
18. health ground = ziemia zdrowotna health ground
20. sports ground = stadion, boisko (teren przeznaczony do uprawiania sportu) sports ground
21. hospital ground = teren szpitala hospital ground
22. staging ground = ziemia wystawienia staging ground
23. Sydney Cricket Ground = Sydney Ziemia do krykieta Sydney Cricket Ground
24. church ground = ziemia kościelna church ground
25. killing ground = uśmierzając podstawę killing ground
26. security ground = ziemia związana z bezpieczeństwem security ground
27. camping ground = pole kempingowe camping ground
28. temple ground = ziemia świątyni temple ground
29. picnic ground = ziemia pikniku picnic ground
31. Aberdeen Proving Ground = Aberdeen teren doświadczalny Aberdeen Proving Ground
32. spawning ground = tarlisko, ikrzysko spawning ground
33. museum ground = ziemia muzealna museum ground
35. meeting ground = ziemia spotkania meeting ground
36. City Ground = Ziemia miasta City Ground
37. university ground = teren uniwersytecki university ground
38. cemetery ground = ziemia cmentarza cemetery ground
39. park ground = ziemia parkowa park ground
40. Victoria Ground = Wiktoria Ground Victoria Ground
41. college ground = ziemia college'u college ground
42. waste ground = ugór, ziemia niczyja waste ground
43. airport ground = ziemia lotniska airport ground
ground + rzeczownik
Kolokacji: 153
ground floor • ground level • ground force • ground beetle • ground troop • ground rule • ground crew • Ground Zero • ground cover • ...
ground + czasownik
Kolokacji: 76
ground shakes • ground includes • ground begins • ground breaking • ground trembles • ground seems • ground hosts • ground holds • ...
czasownik + ground
Kolokacji: 151
break ground • lose ground • gain ground • give ground • provide grounds • stand one's ground • hold one's ground • ...
przymiotnik + ground
Kolokacji: 232
high ground • common ground • middle ground • solid ground • moral ground • fertile ground • flat ground • rocky ground • ...
przyimek + ground
Kolokacji: 34
below ground • close to the ground • of ground • for ground • off the ground • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.