BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"oddzielać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddzielać" po polsku

oddzielać

czasownik
 1. separate ****
  • oddzielać (być pomiędzy) [przechodni]
   These words should be separated by commas. (Te wyrazy powinny być oddzielone przecinkami.)
   A desk separates our beds. (Biurko oddziela nasze łóżka.)
 2. divide *** , divide off   [przechodni]
  You need to divide yolks from whites. (Musisz oddzielić żółtka od białek.)
  If you want to help, divide my clothes from yours. (Jeśli chcesz pomóc, oddziel moje ubrania od twoich.)
 3. isolate **
 4. detach
  • odczepiać, oddzielać, odrywać (coś od czegoś)
   Detach the last page of the form before sending it. (Oderwij ostatnią stronę formularze przed wysłaniem go.)
 5. segregate
  • oddzielać (część palącą od niepalącej), segregować (ludzi)
 6. dissociate , , disassociate ,
 7. decouple
 8. seclude
 9. dissever
 10. reclude
 11. scind
 12. interspace  
phrasal verb
 1. close something off
  • zamykać, oddzielać (np. teren)
   The garden is closed off by a thick wall. (Ogród jest oddzielony grubym murem.)
 2. sort something out , sort out
 3. cleave off
czasownik
 1. divide ***
  • podzielić, dzielić, oddzielić [przechodni/nieprzechodni]
   They divided the prize equally. (Oni podzielili nagrodę równo.)
   The money was divided equally among his children. (Pieniądze zostały równo podzielone pomiędzy jego dzieci.)
   The book is divided into five chapters. (Książka jest podzielona na pięć rozdziałów.)
   I can divide my love between you and my children, don't worry. (Mogę dzielić swoją miłość pomiędzy ciebie i moje dzieci, nie martw się.)
 2. disconnect *
 3. unpick
 4. dispart
czasownik
 1. divorce ***
  • oddzielić się, odejść [przechodni]
   He divorced the group and walked the opposite direction. (On oddzielił się od grupy i poszedł w przeciwnym kierunku.)
   Mark decided to divorce his team. (Mark postanowił odejść od swojej drużyny.)

powered by  eTutor logo