"wydzielić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydzielić coś" po polsku

czasownik
 1. discharge **
  • wydzielać (np. gaz, płyn) [przechodni/nieprzechodni]
   The oil which discharged into the sea killed a lot of animals. (Ropa, która wydostała się do morza, zabiła wiele zwierząt.)
   Large amounts of dangerous waste are discharged daily by the factory. (Duże ilości niebezpiecznych odpadów są wydzielane codziennie przez fabrykę.)
   The wound is still discharging. (Rana nadal ropieje.)
 2. emit *
 3. ration
  • wydzielać (coś), przydzielać (cos komuś), racjonować
   I told you to ration the food to the men outside. (Powiedziałam ci, żebyś wydzieliła jedzenie ludziom na zewnątrz.)
   He rationed signing the papers to her. (On przydzielił jej podpisywanie dokumentów.)
 4. release ****
  • wydzielać (substancję) [przechodni]
   Snakes release venom while stinging their victim. (Węże wydzielają jad podczas ukąszenia ofiary.)
   This plant releases a poison, so don't touch it. (Ta roślina wydziela truciznę, więc jej nie dotykaj.)
 5. emanate
 6. exude
 7. exhale *
 8. derive **
 9. secrete
 10. reek potocznie
 11. demarcate
 12. excrete
 13. disclude
 14. singulate  
 15. demark
phrasal verb
 1. dole out
 2. sort something out , sort out
 3. give forth
phrasal verb
 1. give off something
 2. give out something *  
 3. mark something off   British English

powered by  eTutor logo